O nás - Environmentálna politika

 

 

  1. Spoločnosť sa zaväzuje pri svojej činnosti dodržiavať platné predpisy na ochranu životného prostredia a trvalo zohľadňovať ďalšie požiadavky, ktoré sa firma zaviazala plniť a vynaloží na to potrebné prostriedky a úsilie.

  2. Spoločnosť sa zaväzuje presadzovať v poskytovaných službách najnovšie poznatky a skúsenosti v oblasti elektrotechniky.

  3. Vedenie spoločosti určilo konkrétnu osobu pre funkciu splnomocnenec životného prostredia a tím pracovníkov so zodpovednosťou a kompetenciou za zavedenie a udržiavanie politiky životného prostredia a jej napĺňanie cieľov.

  4. Vedenie spoločnosti stanovuje pravidelné hodnotenie systému environmentálneho manažérstva vo vedení spoločnosti a minimálne raz ročne celkové hodnotenie environmentálnych cieľov a environmentálnej politiky.

  5. Táto environmentálna politika spoločnosti je zdokumentovaná a sprístupnená. Všetci zamestnanci firmy svojou činnosťou napomáhajú k napĺňaniu tejto politiky.

  6. Svoju činnosť spoločnosť orientuje k neustálemu zlepšovaniu ochrany životného prostredia a k prevencii znečisťovania prostredia.

 

 

 

Profil spolocnosti
Kontakt
Etický kódex
Etická obchodná politika
ISOServis

 

Profesionálna záručná a pozáručná oprava širokého spektra elektrospotrebičov rôznych značiek.

 

Viac

 E-shop

 

Predaj náhradných dielov a príslušenstva, spotrebnej elektroniky, bielej a čiernej techniky.

 

E-shop

 Prieskum spokojnosti

 

Záleží nám na Vašich názoroch a potrebách - vyjadriť ich môžete práve v tomto prieskume.

 

Prieskum spokojnosti
Reakcie zákazníkov