O nás - Environmentálna politika

 

 

Environmentálne ciele

 

 

 1. Spoločnosť sa zaväzuje pri svojej činnosti dodržiavať platné predpisy na ochranu životného prostredia a trvalo zohľadňovať ďalšie požiadavky, ktoré sa firma zaviazala plniť a vynaloží na to potrebné prostriedky a úsilie.

 2. Spoločnosť sa zaväzuje presadzovať v poskytovaných službách najnovšie poznatky a skúsenosti v oblasti elektrotechniky.

 3. Vedenie spoločosti určilo konkrétnu osobu pre funkciu splnomocnenec životného prostredia a tím pracovníkov so zodpovednosťou a kompetenciou za zavedenie a udržiavanie politiky životného prostredia a jej napĺňanie cieľov.

 4. Vedenie spoločnosti stanovuje pravidelné hodnotenie systému environmentálneho manažérstva vo vedení spoločnosti a minimálne raz ročne celkové hodnotenie environmentálnych cieľov a environmentálnej politiky.

 5. Táto environmentálna politika spoločnosti je zdokumentovaná a sprístupnená. Všetci zamestnanci firmy svojou činnosťou napomáhajú k napĺňaniu tejto politiky.

 6. Svoju činnosť spoločnosť orientuje k neustálemu zlepšovaniu ochrany životného prostredia a k prevencii znečisťovania prostredia.

 

 

Environmentálne ciele

 

Aktuálne environmentálne ciele:

 • obnova vozového parku;
 • zníženie ekonomických nákladov pri nákupe PHM;
 • zníženie spotreby elektrickej energie;
 • zníženie objemu vyprodukovaného odpadu a zvýšenie miery recyklácie tohto odpadu (používanie recyklovaného kancelárskeho papiera);
 • zvýšenie miery používania a nákupu ekologicky nezávadného spotrebného materiálu a vybavenia;
 • zvyšovanie environmentálneho povedomia zamestnancov formou pravidelných školení;
 • zavedenie predaja použitého a funkčného vybavenia;
 • znižovanie ekonomických nákladov na materiál pri servisnej činnosti a opätovné používanie funkčných použitých dielov;
 • začlenenie aspoň jedného elektro-vozidla do vozového parku a jeho aktívne využívanie.

 

Splnené environmentálne ciele:

 • obnova vozového parku;
 • zníženie ekonomických nákladov pri nákupe PHM;
 • zníženie spotreby elektrickej energie;
 • zníženie objemu vyprodukovaného odpadu a zvýšenie miery recyklácie tohto odpadu (separácia odpadu - komunálny odpad, plasty, papier, sklo, batérie a elektro-odpad);
 • zvýšenie miery používania a nákupu ekologicky nezávadného spotrebného materiálu a vybavenia (používanie výhradne renovovaných alternatívnych tonerov a nabíjateľných recyklovateľných batérií s nízkym samo-vybíjaním (LSD) a vysokým počtom nabíjacích cyklov);
 • znižovanie ekonomických nákladov na materiál pri servisnej činnosti a opätovné používanie funkčných použitých dielov.

 

Na začiatok

 

 

 

 

 

Profil spolocnosti
Kontakt
Etický kódex
Etická obchodná politika
ISOServis

 

Profesionálna záručná a pozáručná oprava širokého spektra elektrospotrebičov rôznych značiek.

 

Viac

 E-shop

 

Predaj náhradných dielov a príslušenstva, spotrebnej elektroniky, bielej a čiernej techniky.

 

E-shop

 Prieskum spokojnosti

 

Záleží nám na Vašich názoroch a potrebách - vyjadriť ich môžete práve v tomto prieskume.

 

Prieskum spokojnosti
Reakcie zákazníkov